Seeing is believing.

Welcome to our TOMRA video channel. Browse, share and embed videos from the TOMRA universe!
If you don’t want to miss any new video, please subscribe to our video channel.

Subscribe

Recycling / January 06, 2016

Automatyczne sortowanie surowców ze strumienia MSW

Automatyczne sortowanie wartościowych surowców ze stałych odpadów komunalnych niesegregowanych - BYS/Warszawa/Polska
/